Kan forbrugerne smage forskel, hvis produktet ændres?

Produktet med alle dets parametre (ingredienser, substans, krydderi mm.) er kernen i produktets identitet og muligheder på markedet. Et produkt, som har godt fat i markedet, bør man således vare sig for at ændre. Til tider kan der dog være rimelig grund til at gøre sig overvejelse herom. Typisk har virksomheden modtaget et tilbud på en alternativ ingrediens eller fremstillings-metode, som vil kunne betyde en omkostningsbesparelse i produktionen. – En problemstilling som denne vil typisk omfatte følgende spørgsmål:

  • Vil forbrugerne kunne smage forskel på produktet, hvis det ændres?
  • Hvis forbrugerne kan smage forskel, hvilken variant foretrækker de da?
  • Hvorfor foretrækker de den ene frem for den anden?

Metode

For at få vurderet produktændringer benyttes en såkaldt triangeltest. En triangeltest gennemføres ved personlige interviews. Universet for undersøgelsen er forbrugere af produktkategorien. I dette univers udtages en køns- og aldersmæssig repræsentativ stikprøve på ca. 200 personer. Analysedeltagerne rekrutteres i et større indkøbscenter, hypermarked eller lignende. En triangeltest er en simpel analysemetode, som består i, at analysedeltageren bliver bedt om at smage på tre produkter. To af produkterne er ens. Det sidste produktet er produktet i den nye udgave. Hvis analysedeltageren kan udpege det produkt, som rent faktisk adskiller sig fra de to andre præsenteres han/hun for tre andre produkter. Her er de to af produkterne også ens. Der er altså to runder med tre produkter i hver runde. Således er sandsynligheden for, at man tilfældigt vil kunne udpege det produkt som skiller sig ud ⅓ = 33,3%. Totalt er der således ⅓ * ⅓ = ’s sandsynlighed for, at man tilfældigt udpeger den, der adskiller sig to gange i træk. Hvis der er signifikant flere personer, som kan smage forskel, end det antal som den normalfordelte tilfældige sandsynlighed af sig selv vil medføre, kan man se nærmere på, om et af produkterne foretrækkes signifikant frem for det andet. Herved sikres det, at virksomheden ikke foretager ændringer, der medfører en forringet smagsoplevelse hos forbrugeren.

Tidsplan

En triangeltest vil typisk tage ca. 1 uge fra første telefoniske drøftelse til aflevering af resultater.

Pris

Prisen for en triangeltest (single) ligger på ca. kr. 15-25.000. Prisen indbefatter en simpel afrapportering i form af en ukommenteret tabel- og figurrapport. I tilfælde af særligt svære screeningskrav kan arbejdet med at finde kvalificerede respondenter blive større og prisen dermed højere. Prisen indbefatter en fuld afrapportering i PowerPoint med figurer, tabeller og læsevejledning.


Din Bilpartner

Din Bilpartner

KIMs

KIMs

Kokken & Jomfruen

Kokken & Jomfruen

Odense Marcipan

Odense Marcipan

OK Benzin

OK Benzin

Royal Unibrew

Royal Unibrew

Rynkeby

Rynkeby

Vi løser over 200 analyseopgaver hvert år. Skal vi også hjælpe dig?