Vi tilbyder

Intet hus kan bygges uden brug af værktøj. Alle vore produkter hviler på vores evner til at bruge vores primære værktøj – indsamlingsmetoder. A&B ANALYSE kan tilbyde alle former for kvantitative og kvalitative indsamlingsmetoder. Fra desk research til telefoninterview. Fra fokusgrupper til undersøgelser på internettet.

Værktøj

Internet-undersøgelser
A&B ANALYSE har eget internetpanel – Danmarkspanelet, men kan også lave undersøgelser i andre lande ved hjælp af internationale samarbejdspartnere.

Telefonundersøgelse
Vi har ca. 25 phonere tilknyttet og indrettet særlige phonerfaciliteter. Der kan således gennemføres telefonnundersøgelser i både dag- og aftentimerne. Såvel herhjemme som i udlandet.

Hall-test
A&B ANALYSE gennemfører hall-test over alt i Danmark. Dog hyppigst i Odense, Århus og København. Ydermere kan vi tilbyde at gennemføre hall-test i Norge og Sverige.

Postal undersøgelser
Med internettets udbredelse er dette værktøj blevet mindre aktuelt. Men i særlige tilfælde kan denne metode stadig være anbefalelsesværdig. A&B ANALYSE har faciliteter til pakning og forsendelse af post samt system til håndtering af returforsendelser og kan derfor tilbyde denne ydelse.

Personlige dybdeinterviews
Personlige dybdeinterview benyttes primært i forbindelse med annoncetest eller brugerfladetest. A&B ANALYSE tilbyder dybdegående interview med privatforbrugere eller repræsentanter for erhvervslivet i hele landet. Interviewene kan afvikles i vores egne interviewfaciliteter i Odense eller som besøgsinterview.

Fokusgruppeinterview
Fokusgrupper vælges, når man ønsker at opnå en dialog og en drøftelse af mere bløde og brede problemstillinger som holdninger og oplevelser. A&B ANALYSE gennemfører fokusgrupper over hele Danmark. Dog hyppigst i Odense, Århus og København.

Desk Research
Sekundær dataindsamling er ofte et nyttigt supplement til egne undersøgelser. Hyppigst tilbyder A&B ANALYSE denne service i form af opslag i branchestatistikker og udgivelser fra Danmarks Statistik men kan i princippet også være gennemgang af tidligere gennemførte analyser vores kunder selv måtte ligge inde med.

Metode

I vores værktøjskasse finder du alt, hvad du behøver

  • Internetundersøgelser
  • Telefonundersøgelser
  • Hall-test
  • Postale undersøgelser
  • Personlige dybdeinterview
  • Fokusgruppeinterview
  • Desk research

Klik i menuen til venstre / herover og se hvilke metoder vi benytter til de enkelte typer af undersøgelser.

Tidsplan

Tidsforbruget til en undersøgelse varierer. Vi kan lave undersøgelser der tager under 10 minutter men kan også være tovholdere på projekter der strækker sig over flere år. På de enkelte produktblade har vi beskrevet hvor lang tid det sædvanligvis tager at gennemføre den enkelte undersøgelse.

Pris

Vi har kunder med store budgetter og kunder med helt små budgetter. Hos os gør det ingen forskel, om din pengepung er stor eller lille. Alle er velkommen. Vi er omkostnings­effektive så både du og vi kan vi drive en sund forretning.


Din Bilpartner

Din Bilpartner

KIMs

KIMs

Kokken & Jomfruen

Kokken & Jomfruen

Odense Marcipan

Odense Marcipan

OK Benzin

OK Benzin

Royal Unibrew

Royal Unibrew

Rynkeby

Rynkeby

Vi løser over 200 analyseopgaver hvert år. Skal vi også hjælpe dig?