Vi tager temperaturen og stiller diagnosen på markedet

Hver eneste dag kæmper danske virksomheder, kæder og mærker en kamp for at vinde over konkurrenterne i et speget spil med mange indsatsparametre. Evnen til at fastholde og tiltrække kunder er derfor et helt essentielt forhold til enhver drift af virksomhed.

I konkurrencesituationsanalysen kigger vi nærmere på en række forhold, som kan beskrive de enkelte udbyderes dygtighed og position i konkurrencesituationen. Herunder studerer vi forbrugernes kendskab til og brug af udbyderne, deres vurdering af udbyderne, deres brug og vurdering af medier (f.eks. tilbudsavis og hjemmeside) samt udbydernes profil. Målet er at tegne et billede af udbydernes styrker og svagheder, deres nære og fjerne konkurrenter, profileringsstyrker og evt. ledige positioner i markedet.

Vi tager temperaturen og stiller diagnosen omkring følgende forhold:

1. Kendskab/brug
Hvor godt man kender udbyderne?
Hvor stor en markedsandel har udbyderne? (i hoveder)
Hvem evner bedst at bruge sit kendskab? (konvertering til køb)

2. Konceptet/produktet
Hvor stærke er udbydernes koncept?
Hvor stor en andel af brugerne foretrækker og forkaster udbyderne?
Er der nogle af konkurrenternes kunder, der synes vi er gode?
Hvem synes vores kunder godt om?
Hvem har et bedre eller dårligere koncept end os?

3. Konkurrencetæthed og -styrke
Hvor mange har os i top-2?
Hvem ville vores kunder være tilbøjelig til at vælge, hvis vi lukkede?
Hvem ville konkurrenternes kunder være tilbøjelig til at vælge, hvis de lukkede?
Hvem er udbydernes nærmeste konkurrenter?
Hvor høj er udbydernes egenloyalitet (høj rating blandt de der har i top-2)?

4. Mediedygtighed
Hvilke medier er vigtige, når man vil ramme forbrugerne med tilbud?
Hvor mange modtager, læser og synes godt om vores tilbudsaviser?
Hvem har bedst evne til at få modtagere til at læse?
Hvor mange kender og synes godt om vores hjemmeside?
Hvordan evner tilbudsavis og hjemmeside at skabe kunder?

5. Drivers i markedet
Hvilke indsatskriterier er de mest væsentlige? (korr. mellem interesse og indsatskriterier)

6. Profil
Hvad er udbydernes profil? (indsatskriterier, målgruppe og interesse)
Hvilke indsatskriterier og målgrupper dækker man bedst? (spidskompetencer)

7. Hvem bør man kæmpe med – og hvordan?
Hvor er man stærk?
Hvor er man svag?
Hvem er de nære konkurrenter?
Hvem er de fjerne konkurrenter?
Hvor står man profileringsmæssigt stærkt?
På hvilke profileringsområder er konkurrencen så lav, at profilen med fordel kan skærpes?
Hvilke medier bør man bruge, hvis man vil profilere sig? (ved valg af målgruppe)

Metode

Undersøgelsen gennemføres i vores Danmarkspanel, hvorfor der er mere end 1.000 besvarelser fra personer i alderen 18 - 80 år. Der er således gode muligheder for at se på hele forbrugergruppen af alle danskere, men også på enkelt-segmenter.

Tidsplan

Rapportarbejdet er ret omfattende til denne type undersøgelse, så man skal påregne ca. 3 uger fra udseendelse i panel til levering af resultater.

Pris

Den samlede pris afhænger af antallet af udbydere. Som hovedregel skal man påregne en pris i omegnen af kr. 30.000 excl. moms.


Din Bilpartner

Din Bilpartner

KIMs

KIMs

Kokken & Jomfruen

Kokken & Jomfruen

Odense Marcipan

Odense Marcipan

OK Benzin

OK Benzin

Royal Unibrew

Royal Unibrew

Rynkeby

Rynkeby

Vi løser over 200 analyseopgaver hvert år. Skal vi også hjælpe dig?