Emballagen er ofte produktets eneste markedsføringsbidrag

Forskellen på at være godkendt og anerkendt kan måles på bundlinjen. Alle ved, at det er dyrt at finde nye kunder. Et stærkt udgangspunkt for succesfuld virksomhedsdrift er derfor tilfredse kunder.

Vi har udviklet et solidt værktøj til virksomheder, der en gang årligt ønsker at få en tilbagemelding fra deres kunder omkring deres oplevelse af samarbejdet.

Hvad kan man gøre for at udvikle og fastholde den nuværende tilfredshed blandt virksomhedens kunder eller ansatte? Hvad er det for indsatsområder, der trænger til et eftersyn? Det kan vores tilfredshedsmåling bidrage til at finde svar på.

  Metode

  A&B ANALYSEs tilgang til måling af kunde tilfredhed tager udgangspunkt i et modelapparat vi kalder for importance/performance-matrix. Her vurderer deltagerne indsatsområderne først på betydning – og derefter på tilfredshed. Ved at sammenholde besvarelserne på betydning og tilfredshed på de enkelte kriterier, kan vi analysere, hvad man kan gøre bedre. Hvis kriteriet har stor betydning (vigtighed) for kunden, og virksomheden leverer en god indsats på området, skal den nuværende indsats fastholdes. Men hvis betydningen er større end tilfredsheden, så leverer virksomheden ikke en tilstrækkelig indsats, og kriteriet skal have større prioritet.

  Vi afvikler typisk undersøgelsen som webinterview, hvor deltagerne via et link udfylder spørgeskemaet enten hjemme eller på arbejdspladsen.

  Tilfredshedsmålinger hviler på kriterierne, der måles på. Derfor indledes undersøgelsen med en serie indledende kvalitative dybdeinterviews. Det kan f.eks. være en interviewrunde med udvalgte afdelingsledere i virksomheden eller forhandlere, for at fastlægge kriterier, der skal måles på og indgå i spørgeskemaet.

  Anonymitet er en forudsætning for at deltagerne svarer oprigtigt på kriterierne. Da undersøgelsen afvikles på vores server har virksomheden ikke adgang til data, og kan dermed ikke se, hvad den enkelte person har svaret. Det sikrer tryghed blandt deltagerne. I nogle tilfælde er det dog relevant at spørge til, om man vil fraskrive sig sin anonymitet, så man evt. efterfølgende kan komme i dialog med den enkelte omkring besvarelsen.

  Tidsplan

  Afhængigt af metodevalg, antal af respondenter osv. skal man påregne ca. 4 - 5 uger til at gennemføre et tilfredshedsstudie.

  Pris

  Vi har modeller til alle behov. Fra en helt simpel basismodel til kun kr. 4.999,- og op til mere avancerede modeller til omkring 30.000,- kr. Prisen afhænger i høj grad af antallet af vurderingskriterier, evt. kvalitative dybdeinterview, antal spørgsmål og præsentation/wokshop.


  Din Bilpartner

  Din Bilpartner

  KIMs

  KIMs

  Kokken & Jomfruen

  Kokken & Jomfruen

  Odense Marcipan

  Odense Marcipan

  OK Benzin

  OK Benzin

  Royal Unibrew

  Royal Unibrew

  Rynkeby

  Rynkeby

  Vi løser over 200 analyseopgaver hvert år. Skal vi også hjælpe dig?