Emballagen er ofte produktets eneste markedsføringsbidrag

Emballagen er ofte produktets væsentligste markedsføringsbidrag i kraft af den display-effekt, som opnås i butikkerne. Kun de færreste fødevarevirksomheder har afsat midler til at markedsføre hver eneste produktvariant med en fuld kampagne. Som følge heraf er det essentielt, at emballagen medvirker til at fremme salget af produktet. En emballage-test må som følge heraf bl.a. beskæftige sig med følgende problemstillinger:

  • Skaber emballagen opmærksomhed?
  • Giver emballagen lyst til køb?
  • Hvilke værdisignaler bærer emballagen?
  • Hvilken emballage synes forbrugerne bedst om? (hvis reklamebureauet har udarbejdet flere forskellige forslag)
  • Hvordan er forbrugernes oplevelse af emballagen i almindelighed og på en række specifikke målepunkter? (farver, udstråling, volumen etc.)
  • Hvad synes forbrugerne generelt er godt og skidt ved emballagen?

Metode

Der er 2 muligheder. Det grundige Hall-test eller den billige webtest. Universet for undersøgelsen er forbrugere af den produktkategori der testes. I Hall-test arbejdes der typisk med en stikprøve på 100 - 150 personer. Analysedeltagerne rekrutteres i et større indkøbscenter, på et gågade-strøg eller lignende. Selve interviewet gennemføres i et afsidesliggende lokale, hvor deltageren i ro og mag kan give en vurdering af hver enkelt emballage. I webtest benyttes vores internetpanel. Her gennemføres typisk mindst 500 interview.

I undersøgelsen indgår typisk 2 - 4 forskellige emballager og aldrig flere end 5. Analysedeltageren præsenteres (i roteret rækkefølge fra interview til interview) for en emballage og bliver bedt om at vurdere den ud fra en række udsagn. Analysedeltageren bliver ligeledes bedt om – med egne ord – at udpege gode og dårlige sider ved hver enkelt emballage. Afslutningsvis gives en samlet karakter til hver enkelt emballage.

Tidsplan

En emballagetest vil typisk vare 2 uger fra første telefoniske drøftelse til aflevering af resultater.

Pris

En Hall-test koster typisk ca. kr. 20.000 – 30.000,- Prisen på analysen afhænger primært af to forhold: Hvor ønskes undersøgelsen gennemført og hvor mange emballager skal vurderes. I en webtest kan det typisk gøres for kr. 10.000,-

Prisen indbefatter en fuld afrapportering i PowerPoint med figurer, tabeller og læsevejledning.


Din Bilpartner

Din Bilpartner

KIMs

KIMs

Kokken & Jomfruen

Kokken & Jomfruen

Odense Marcipan

Odense Marcipan

OK Benzin

OK Benzin

Royal Unibrew

Royal Unibrew

Rynkeby

Rynkeby

Vi løser over 200 analyseopgaver hvert år. Skal vi også hjælpe dig?