Statusmåling, pre- og posttest. Har det den ønskede effekt?

Når en virksomhed bruger ressourcer (ofte store) på at markedsføre sig, vil den naturligt interessere sig for effekten af indsatsen. Mest nærliggende er det her at forhøre sig hos salgsafdelingen, men det er ikke alle informationer, som alene afspejler sig i salgstal. Ændringer i opmærksomhed omkring mærket og holdningen til samme er informationer, der ikke umiddelbart kan aflæses i salgstallene. Som supplement til salgstallene tilbyder A&B Analyse derfor forskellige typer af effektmålinger; Præ- og posttest samt markedskortmåling. Disse giver typisk svar på følgende hovedspørgsmål:

  • Er der sket ændringer i kendskabet til produktet og mærket?
  • Hvor stor en andel af forbrugerne/målgruppen har bemærket markedsføringsindsatsen?
  • Hvorledes er markedsføringsindsatsen blevet opfattet af målgruppen og hvilken betydning har det fået for mærket, adfærden m.m.?
  • Hvor stor en andel af forbrugerne i målgruppen har prøvet virksomhedens produkt?
  • Hvor stor en andel af forbrugerne i målgruppen foretrækker eller forkaster virksomhedens produkt?

Metode

Vi tilbyder flere former for effektmålinger. Dels den klassiske pre- og postmåling af markedsføringsindsats ved hjælp af telefoninterview. Men også i form af postale markedskortmålinger på enkelt mærker/produkter. Universet er typisk hele befolkningen. Stikprøvestørrelsen ligger normalt på 500 - 1.000 interviews før og efter kampagnen. I de senere år er disse målinger oftere gennemført i vores Danmarkspanel. Det er billigere og vi kan mere præcist vise produkter, reklamefilm eller annoncer.

Tidsplan

Der kan ikke sættes en præcis tidsangivelse på pre- og posttests, da afstanden mellem de to runder vil afhænge af markedsføringsindsatsens længde. Men oftest tager sådan et projekt ca. 4 - 5 uger.

Pris

Tidligere kostede telefonisk pre- og postmåling typisk kr. 50.000 - 80.000,- afhængigt af screeningskrav, interviews og antal spørgsmål. Nu kan vi tilbyde effektmålinger helt ned til kr. 1.000, hvis man kan nøjes med hjulpet kendskab til ét produkt/film/annonce. Typisk er der dog både flere spørgsmål og flere objekter, der skal måles på. Men vi kan typisk tilbyde målingen for kr. 25.000 - 30.000,- Prisen indbefatter en fuld afrapportering i PowerPoint med figurer, tabeller og læsevejledning.


Din Bilpartner

Din Bilpartner

KIMs

KIMs

Kokken & Jomfruen

Kokken & Jomfruen

Odense Marcipan

Odense Marcipan

OK Benzin

OK Benzin

Royal Unibrew

Royal Unibrew

Rynkeby

Rynkeby

Vi løser over 200 analyseopgaver hvert år. Skal vi også hjælpe dig?