Få et billede af konkurrencesituationen i lokalområdet

butiksanalyse

Som butik oplever man ofte en meget direkte og kontant konkurrencesituation, hvor den daglige indsats afgør mulighederne for succes.

En butiks-/lokalanalyse er et godt værktøj for den enkelte butik – og evt. kæden bagved – for at få et billede af konkurrencesituationen i lokalområdet.

Hvor gør butikken det godt – og hvor kan tingene gøres bedre? Hvordan deler de konkurrerende butikker kunderne mellem sig? Hvem og hvorfor tiltrækkes nogle kunder af konkurrenten? Hvilke områder skal man forbedre for at få større succes?

Metode

Vi tilbyder tre måder at lave butiksundersøgelser på:

  1. Udsendelse på internettet eller via hjemmeside
  2. Selvudfyldte spørgeskemaer udleveret i butikken
  3. Telefoninterview

Det spørgsmålsmæssige indhold i undersøgelsen er det samme. Butikken, dens indehavere og ledelse vil få indblik i følgende emner:

  1. Overblik over konkurrencesituationen i området
  2. Viden om egen og konkurrenternes markedsandel
  3. Viden om hvorfor én butik vælges frem for en anden i området
  4. En måling af tilfredsheden med butikkens indsats på enkeltkriterier
  5. Et billede af kundernes profil sammenlignet med konkurrenternes kunder

Tidsplan

Afhængigt af metodevalg vil en butiksundersøgelse kunne gennemføres på 2 - 6 uger.

Pris

Den samlede pris afhænger af indsamlingsmetoden. Billigst er det, hvis undersøgelsen udsendes på internettet og butikken selv indhenter de nødvendige e-mailadresser eller indsamler besvarelserne på deres hjemmeside. Alternativt skal undersøgelsen laves som selvudfyldte spørgeskemaer udleveret i butikken eller som telefoninterview. Prismæssigt vil en butiksundersøgelse koste fra kr. 3.000 pr. butik og op til 20.000 kr. excl. moms afhængigt af metodevalg.


Din Bilpartner

Din Bilpartner

KIMs

KIMs

Kokken & Jomfruen

Kokken & Jomfruen

Odense Marcipan

Odense Marcipan

OK Benzin

OK Benzin

Royal Unibrew

Royal Unibrew

Rynkeby

Rynkeby

Vi løser over 200 analyseopgaver hvert år. Skal vi også hjælpe dig?