Medarbejdere er fundamentet i alle virksomheder

Medarbejdere er fundamentet i alle virksomheder. Og engagerede, dygtige og tilfredse medarbejdere er et aktiv. Derfor betaler det sig med jævne mellemrum at tage temperaturen på tilfredsheden blandt de ansatte. Hvis tilfredsheden daler svækkes fundamentet og medarbejderne udvikler sig til et passiv.

Metode

Vores udgangspunkt for en medarbejdertilfredshedsundersøgelse bygger på en importance/performance-matrix.

Først tilkendegiver medarbejderne i hvilken grad et emne er vigtigt for dem og dernæst i hvilken grad de er tilfredse med det i deres nuværende job. Hvis kriteriet har stor betydning (vigtighed) for den ansatte, og virksomheden leverer en god indsats på området, skal den nuværende indsats fastholdes. Men hvis betydningen er større end tilfredsheden, så leverer virksomheden ikke en tilstrækkelig indsats, og kriteriet skal have større prioritet.

Vi afvikler typisk undersøgelsen på Internettet, hvor deltagerne via et link udfylder spørgeskemaet enten hjemme eller på arbejdspladsen. I visse tilfælde er der behov for en papirversion, og det klarer vi også.

Kriterierne, der måles på, fastlægges i fællesskab. I nogle tilfælde måles meget overordnet. I andre tilfælde er der forskellige spørgsmål afhængigt af afdelinger og ansættelsesniveau.

Tidsplan

Det vil typisk tage ca. 4 uger at gennemføre sådan en analyse.

Pris

Vi kan lave helt simple medarbejder-tilfredshedsmålinger helt ned til 5.000 kr. Men typisk vil prisen ligge i et leje omkring kr. 25.000 - 35.000 for en medarbejdertilfredshedsmåling. Prisen afhænger i høj grad af antallet af rapporter (hvor mange afdelinger og ledere, skal have særskilt rapport om deres afsnit).


Din Bilpartner

Din Bilpartner

KIMs

KIMs

Kokken & Jomfruen

Kokken & Jomfruen

Odense Marcipan

Odense Marcipan

OK Benzin

OK Benzin

Royal Unibrew

Royal Unibrew

Rynkeby

Rynkeby

Vi løser over 200 analyseopgaver hvert år. Skal vi også hjælpe dig?