Hvis dit Brand var en person – hvem var det så?

Kun ganske sjældent er det muligt at markedsføre et produkt ud fra nogle særlige produkt-fordele. Dertil er produkterne på markedet i dag alt for ens. Dette forhold har tvunget producenterne til at flytte deres fokus fra det fysiske produkt til et større arbejde med produktets personlighed eller profil – også kaldet produktets image – eller på nydansk BRAND. Det er nemlig her unikke konkurrencefordele kan opbygges og produktets personlighed skille sig ud.

I denne proces spiller reklamebureauer og andre rådgivere vigtige roller. De skal kende mærkets personlighed og skal vide, hvilken profil virksomheden ønsker, og hvilke virkemidler der bedst kan bidrage til, at mærket når sit mål og sin position på markedet.

A&B Analyse har udviklet et værktøj, som kan hjælpe virksomhederne og deres bureauer med præcis information om, hvilke værdier mærket, produktet, emballagen, eller kommunikationen signalerer? Hvilken personlighed besidder man og skiller man sig ud?

Analysen bruges typisk til at bestemme, hvor der evt. findes ledige positioner i markedet. Et andet anvendelsesområde er f.eks. at kunne bestemme, hvilken personlighedstype (model/skuespiller) der skal udvælges (casting) i forbindelse med promotion og reklamemateriale.

Metode

I Livsstils- og personlighedstesten anvendes en projektiv teknik, hvor billeder af forskellige mennesketyper hjælper respondenterne med at forklare deres oplevelse af mærket. Baggrunden er, at mennesket pr. automatik reagerer på andre mennesker ud fra deres udseende, påklædning, statur m.m. Et jakkesæt giver f.eks. ofte indtryk af penge og forbindes med business, hvorimod en ulden sweater sender signaler om noget naturligt og varmt. Ud fra denne tankegang har A&B Analyse etableret et omfattende billedarkiv med forskellige personligheds-typer. Når man ved, hvilke værdier disse personer repræsenterer kan disse anvendes til at beskrive oplevelsen af et mærke – mærkets BRAND.

Grundlaget for Livsstilsanalysen er en fuldkommen analyse og beskrivelse af, hvordan danskerne i almindelighed oplever de udvalgte persontyper. En af A&B Analyse gennemført undersøgelse af omkring 1000 personer i alderen 13 - 65 år, danner således basis for Livsstilsanalysen. I et omfangsrigt spørgeskema har disse personer beskrevet de enkelte persontyper på en lang række forskellige værdiparametre, som tilsammen skaber et udtryk for hver enkel persontypes særlige “værdisignal” eller udstråling. For at måle værdien af det signal som et produkt eller mærke sender gennemføres ca. 150 interviews med personer i mærkets målgruppe. Disse personer forevises produktet, emballagen, mærket el. lign. og bliver bedt om at udpege de personer fra billedarkivet, som produktet/mærket efter respondentens mening henvender sig til eller appellerer til. Således opnås et billede af, hvilke personer der forbindes med produktet/mærket og dermed også hvilken personlighed eller livsstil produktet/mærket repræsenterer. Hvis undersøgelsen også foretages for konkurrerende produkter/mærker, vil man efter en analyse af datamaterialet kunne identificere ledige positioner i markedet.

Tidsplan

En værditest vil typisk tage ca. 1½ uge fra første telefoniske drøftelse til aflevering af resultater.

Pris

150 interviews i målgruppen pr. produkt: Ca. kr. 15.000 - 25.000,- Prisen indbefatter en fuld afrapportering i PowerPoint med figurer, tabeller og læsevejledning.


Din Bilpartner

Din Bilpartner

KIMs

KIMs

Kokken & Jomfruen

Kokken & Jomfruen

Odense Marcipan

Odense Marcipan

OK Benzin

OK Benzin

Royal Unibrew

Royal Unibrew

Rynkeby

Rynkeby

Vi løser over 200 analyseopgaver hvert år. Skal vi også hjælpe dig?